SUN PALACE NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ

• Địa chỉ: 170 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6

• Số điện thoại: 0902 552 144

• Email: hoinghi.sunpalace@gmail.com

• Website: http://sunpalace.com.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://trungtamsunpalace.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/sunpalacenhahangtieccuoi/

Địa chỉ:
170 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
0902 552 144
Mr. Lê Tấn Đạt - TP. Kinh Doanh và Marketing